Samlinger

Olsen-tedololitt bilde 10 liten.JPG

Teodolitt

Teodolitt, 009

Frammuseet har flere teodolitter fra slutten av attenhundretallet og begynnelsen av nittenhundretallet. Denne har inskripsjonen: C. H. G. Olsen, Christiania, Nr. 2. For mer informasjon om oppfinner og instrumentmaker Olsen fra Hordaland, se her: http://www.snl.no/.nbl_biografi/C_H_G_Olsen/utdypning. En teodolitt er et vinkelmåleinstrument som kan avlese horisontale og vertikale vinkler med stor nøyaktighet. Disse ble tidligere brukt i kartlegging av nytt land, også i polarområdene. På andre Fram-ferd i 1898-1902 ble rundt 150 000 kvadratkilometer nytt land kartlagt. Deltakerne på denne ekspedisjonen dro på sledeturer som var mer enn 1000 km lange for å lage kart. Teodolitten var et uunnværlig hjelpemiddel i dette arbeidet. Teodolitten består av en siktekikkert som beveges om en horisontal akse. Denne aksen er festet til en bevegelig del, som igjen kan dreies om en vertikal akse. Ved hjelp av linser og prismer kan horisontal og vertikal retningsverdi for kikkertens siktelinje avleses i et mikroskop. De tradisjonelle teodolittene er i dag erstattet av elektroniske teodolitter, totalstasjoner (kombinert teodolitt/avstandsmåler) og ulike former for laserinstrumenter. Avlesning foregår i dag elektronisk, ikke med et avlesningsmikroskop som tidligere. Kartografi og landmåling er en fellesbetegnelse for arbeid som har til formål å lage kart eller profiler av et område på Jordens overflate. Tidligere, som under andre Fram-ferd vest for Grønland og på øyene nord for Canada, ble landmålingsarbeid utført ved hjelp av teodolitter, tachymetre, avstandsmålere og nivelleringsinstrumenter m.m. I dag brukes mest GPS-mottakere og såkalte totalstasjoner. GPS står for globalt posisjoneringsssystem.
 

"Seier venter den, som har alt i orden - held kalder man det.
Nederlag er en absolutt følge for den, som har forsømt at ta de nødvendige forholdsregler i tide - uheld kaldes det"

Roald Amundsen
 

Søk etter et gjenstand

[varenummer]
[søkeord]

Søk
Hjem Kontakt Nettstedskart Ansvarsfraskrivelse

Copyright ©2016, The Fram Museum. All rights reserved.